Húsvéti miserend

HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP SZERTARTÁSOK RENDJE

NAGYCSÜTÖRTÖK

Reggel       7 óra           Zsolozsma

Este            6 óra           Szentmise,                                                                                                                                         az Oltáriszentség alapításának emlékére

SZENTSÉGIMÁDÁS 10 óráig

 

NAGYPÉNTEK

Reggel       7 óra           Zsolozsma

Este        ¼ 6 óra           Keresztúti ájtatosság

Este            6 óra           AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE                                                                                  (Passió, keresztleleplezés, áldozás)

SZENTSÉGIMÁDÁS 9 óráig

 

NAGYSZOMBAT

Reggel       7 óra           Zsolozsma

SZENTSÉGIMÁDÁS egész nap

Este            6 óra           HÚSVÉT VIGÍLIÁJA: tűz-, húsvéti gyertya, vízszentelés, szentmise,

utána FELTÁMADÁSI KÖRMENET