Orgonaépítő Alapítvány

      Zipoli_Al Post Comunio

 

A Rákoshegyi Katolikus Templom 2017-ben ünnepelte felszentelésének 80. évfordulóját. Az épület kerületünk legnagyobb temploma, szép, nemes belső térrel és kitűnő akusztikával rendelkezik. Emiatt is választották főként zenei együttesek sokszor hangversenyeik helyszínéül.

A templomban – csakúgy, mint a kerületben – évtizedek óta igényes zenei élet folyik: kórusunk és orgonistáink igyekeznek mind szebbé tenni a liturgiát. Ezt segíti jelenleg egy 60 éves Hammond orgona, mely már évtizedek óta szolgálja a miséket és olykor a hangversenyeket is. Bár orgonapótlékként a feladatoknak eddig jórészt eleget tett, átmeneti orgonahelyettesítő szerepe mindig csak félmegoldás marad. Hangja messze elmarad az igazi orgonák hangzásától és bizonytalan az élettartama, meghibásodása esetén az alkatrészek utánpótlása sem megoldott.

Templomunk fennállása óta többször felmerült egy új, sípos orgona felépítésének terve, amely méltó lenne a templom zenei liturgiájához. A legkomolyabb vállalkozás 1959-ben volt, amikor egy 30 regiszteres hangszer építését határozták el. A tervek és műszaki leírások elkészültek, de az elképzelések nem valósulhattak meg, hiszen egy kisebb orgona felállításának a költsége is többszörösen meghaladta a templom költségvetési kereteit.

Ezért hoztuk létre a Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítványt, melynek támogatásával, szélesebb körű összefogással megvalósítható egy jelentősebb – a templomi zenei szolgálat megoldása mellett –, orgonahangversenyekre is alkalmas hangszer felépítése, melyen az orgonairodalom széles spektruma eljátszható. Ezzel új távlatok nyílnak a templom és a kerület kulturális életében egyaránt. Kerületünk – melynek művészi igénye és élete a festészeti és képzőművészeti hagyományokon túl a Gózon Gyula Kamaraszínház és a Rákoshegyi Bartók Zeneház előadásaiban is megmutatkozik – egy „orgonahangverseny helyszínnel” is gazdagodik, melyhez fogható csak a Belvárosban található. Reményeink szerint egy ilyen orgonát a kerület egésze támogatna, mely kiegészíti a mi lehetőségeinket.

A hangszer a liturgia zenei szolgálata, kórusok kísérete mellett teljes pompájában önálló hangversenyeken szólal meg. Erre egy 3 manuálos, 40 regiszteres, szép- és változatos hangú, mintegy 2600 síppal rendelkező orgona alkalmas. Ezen belül egy sajátos hangzású és sokszínű hangszert terveztünk, mely – több szempontból – igazi különlegesség lesz a maga nemében.

 

A tervezett orgona egyedi hangszínét egy – hazánkban, de talán világszerte is egyedülálló – újdonságnak számító koncepció alapján állítottuk össze. A történelmi orgonák hangjainak tanulmányozása eredményeképpen a regiszterek speciális megválasztásával és kialakításával a hangszer „több” különböző orgonát foglal magába. Az egymástól eltérő korok és tájak orgonaépítészetének sajátos hangzásképét alapul véve a német és francia barokk orgonák meghatározó ideálja ötvöződik az itáliai, ibér és angol hangszerek sajátosságival és stílusosan kiegészül a romantikus orgonaművészet sokszínű, monumentális hangzásával. Ennek eredményeképpen ez az orgona lesz az első olyan hangszer, melyben kompromisszumok nélkül, az eredeti orgonák hangzásában hitelesen szólalhat meg valamennyi korszakbeli orgonamű, ugyanakkor egyéni hangjuk egy szimfonikus nagyorgona összhangzásában harmonikusan egyesül. A regiszterek ilyen célszerű összeállításával egyben az orgona méretei és költségei is csökkennek.

További sajátos és eredeti megoldás az orgona regisztereinek elnevezése, csoportosítása, intonálása, mely a hazai történelmi orgonastílus tradícióját is őrzi, így a leendő orgona valóban „saját” építésű hangszer lenne, szervesen illeszkedve a magyarországi orgonaépítészet alkotásaihoz.

A különleges felépítésű orgona megálmodója és tervezője Homolya Dávid orgonaművész, nemzetközi orgonaszakértő. A kivitelezésre Budavári Attilát, a nemzetközileg is elismert Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra vezetőjét kértük fel.

Az orgona diszpozíciója

 

A templom méretéhez és akusztikájához illeszkedő sípos hangversenyorgona teljes kiépítésének költsége sok tízmillió forint körül van, de megbízható működése 80-100 év, sőt ismerünk jól karbantartott 4-500 éves hangszereket is! Ezenkívül az orgona egy közösség, egy ország – kultúrtörténeti, történelmi, zeneművészeti, egyházzenei, iparművészeti, vallástörténeti – értékeit is hordozza, a közösségi emlékek tanúja. Tisztában vagyunk vele, hogy ez jelentős összeg még egy kerületnek is. De úgy tapasztaljuk, hogy itt erős a lokálpatriotizmus, az összetartás és összetartozás igénye is, mely nagy dolgokra képes, hogyha sokan meglátják ennek a lehetőségnek a különlegességét, s adományaikkal egyénileg és közösségileg is támogatják a terv megvalósulását. Azt is reméljük, hogy nemcsak Rákosmente, hanem a környező kerületek, települések számára is elérhető orgonahangversenyek lehetősége több adakozót megnyer a terv mihamarabbi megvalósítására.

Szeretnénk, ha egyben megvalósulna egy olyan páratlan értékű összefogás, mellyel kerületünkben valamennyien – bármilyen jelképes összeggel – „építői” és „örökbefogadói” lennénk ennek a valóban különleges hangszernek.

Emellett megkérjük az önkormányzat támogatását is és szeretettel kérünk minden művészetet szerető, az orgonamuzsikáért rajongó, vagy csupán egy maradandó mű létrehozásában szívesen közreműködő személyt, vállalkozókat, hogy anyagi lehetőségeik szerint álljanak e nagyléptékű és eredményében kimagasló értékű vállalkozás mellé! Kérjük a kedves híveket arra is, hogy ismeretségi körükben terjesszék az orgonaépítés tervét mások felé is.

Ha a kerület egésze összefog – akár más kerületekkel is –, a hívek, magánszemélyek, vállalkozók és az önkormányzat szívügyének tekinti az orgona felépítését, nem csupán egy csodálatos hangszerrel, koncertlehetőséggel gyarapodunk, hanem azzal a jóleső tudattal is, hogy olyat tudtunk tenni egymásért, ami mindannyiunkat gazdagabbá tesz!

Az orgonára szánt adományokat a templom kijelölt perselyében, a sekrestyében, ill. a Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány számláján gyűjtjük és az orgonaépítést ebből finanszírozzuk. Az építés szakaszait a templom honlapján is – fényképeken és beszámolókon – nyomon lehet követni. Adakozni bármilyen összeggel, de akár egy – a Síptérkép fülön kiválasztható – tetszés szerinti síp megvásárlásával is lehet. Egy-egy síp ára átlagosan kb. 45 ezer Ft, mely magában foglalja a megszólaltatásához szükséges játszóasztal, billentyűzet, motor, fúvóláda, szélláda, szelepek, rudazat, behangolás, orgonaszekrény, elektronika, beépítés összes költségének ráeső részét.

A régi mecénások szép szokását követve, a nagylelkű és bőkezű adományozók nevét – ha ezt egy borítékban leadva vagy az átutalásnál kérik – az elkészült orgonaszekrény falára helyezett réztáblán örökül hagyjuk, Isten áldását kérve mindnyájukra, aki gazdagon megfizet minden jótékonykodásért, amit javaikból másoknak, s az Isten dicsőségére szánnak.

Egyben imádkozzunk terveink megvalósulásáért, tudva azt, hogy akkor épül az orgona, ha a Jóisten is úgy akarja, de kérnünk is kell, bízva abban, hogy megadja, ha a javunkra válik.

Az adománygyűjtés további részleteiről, egyéb információkkal személyesen a templomban, írásban a rakosorgona@gmail.com email címen, vagy a 20/249-5619 ill. 30/974-9182-es telefonszámon készséggel állunk rendelkezésre.

A Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítványnak saját költsége, tagjainak fizetése nincs, a beérkezett adományok 100 %-ban csak az orgonaépítésre használhatók fel! 

2017. Krisztus Király vasárnapján                                                                                                        Köszönettel az Egyházközség nevében

Környei Gábor

a Rákoshegyi Orgonaépítő

Alapítvány elnöke

 

 

 

Sajó József – karnagy,

a Rákoshegyi Katolikus Templom

orgonistája

                  számlaszám: 10103056-03205600-01005004

Adományaikat hálásan köszönjük!

Kövesse aktuális orgonaépítési híreinket Facebook oldalunkon is!

facebook.com/rakoshegy.orgona

Az orgona neve: Mátyás-orgona
Hirdesse az orgona Isten dicsőségét,
és Érte apostolkodó Matyink örök emlékét.
Sajó Mátyás (1988-2020)