Templomi énekkar

IMG_2088

Énekszóval a liturgia szolgálatában.

Kedves templomunkban az egyházi év nagy ünnepein, karácsonyok, húsvétok, pünkösdi és úrnapi ünnepek, templombúcsúk szentmiséin, első vasárnapok miséin rendre megszólalnak az egyházzenei kórusirodalom szép alkotásai, misék, egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódó zeneművek a templom énekkarának előadásában.
Templomunkban közel 60 esztendeje működik az éneklő közösség.
Az 1962-2002-ig Édesapám, Dr.Tóth József vezette az énekkart nagy kitartással, hittel, akarattal, szeretettel, következetességgel. Bárdos tanár úr szavait tartotta mindig szem előtt, aki arra bíztatta, hogy működjenek csak, bármilyen kevesen is vannak. E gondolat szellemében végezte szolgálatát évtizedeken keresztül Isten dicsőségére. Az ő és a régi – már az égi énekkarba távozott – énekesek  szorgalma, az éneklés és a közösség iránti szeretete arra kötelez mindannyiunkat, hogy folytassuk szolgálatukat.
Énekkarunk tagsága jelenleg 20-25 fő. Mindannyian itt élünk, sokan születésünktől fogva, mások régi lakosokként az egyházközség tágabb, az énekkar szűkebb közösségéhez kötődünk.
Életrendünket, elfoglaltságainkat úgy igyekszünk alakítani, hogy a próbákon jelen legyünk. Hetente egy alkalommal találkozunk, próbát tartunk, készülünk a következő ünnepre, hogy énekünkkel szebbé, emelkedettebbé tegyük a szent liturgiát.
Bizony a hallgatók nem is gondolják, hogy egy-egy zenemű szólamainak megtanulása, előadásra alkalmas elsajátítása mennyi kitartást, szorgalmat, akaratot követel az énekkar tagjaitól.
Jelenlegi tagjaink között többen kiváló zenei tehetséggel, tudással, képzettséggel rendelkeznek. Többen élethivatásszerűen is zenével foglalkoznak. Nagyszerű muzsikustársunk Timár Judit, aki segíti próbamunkánkat, sok műben orgonán kíséri az énekkart.
Nagy örömünk, ha jól sikerül egy-egy új mű bemutatása, vagy a repertoár régebbi darabjainak előadása. Valamennyiünket elkísér az előadás és az ünnep öröme.
Az énekkar mindig szorosan együttműködik a templom kántorával.
Palojtay Béla bácsi nyugalmazott kántorunk nagyszerű orgonajátékát, zenei kíséreteit, improvizációit több mint öt évtizeden keresztül élvezhettük. Tudása, műveltsége, embersége, hűsége példamutató valamennyiünk számára.
Sajó József tanár úr méltó folytatója Béla bácsi szolgálatának. Kiváló orgonajátékát élvezhetjük a miséken, de azokat követően is egy-egy szép orgonamű előadásával örvendezteti meg hallgatóságát.
Közös örömünk volt, amikor két éve virágvasárnap bemutattuk az általa alkotott zeneművet, a Lukács passiót.

A karácsonyi ünnepkör dallamait  Aranyszárnyú angyal címmel két esztendeje megjelent CD lemezünkön örökítettük meg.

Jó együtt énekelni, együtt megélni az ünnepeket.
Reméljük, hogy közreműködésünkkel a templomi közösségnek is örömet, teljesebb lelki élményt adunk.

Dr. Tóth Mária
karvezető