Családközösség

A családegyesület honlapjáról…

Bemutatkozás

A Rákoshegyi Családok Egyesületének alapító tagjaiként kilenc évvel a hivatalos megalakulás előtt már közösséget alkottunk. A Rákoshegyi Római Katolikus Plébánia családközösségeként kezdtük meg a tevékenységünket. 2006-ban úgy döntöttünk, hogy egyesületet alapítunk abból a célból, hogy így még többet tehessünk a Rákoshegyen élő családokért. Az Egyesület alapszabályában rögzítettek szerinti fő célunk a nagycsaládok, hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, egyedül élők támogatása. Fontosnak tartjuk a gyermekek iskolán kívüli képzését, tehetséggondozását, táborok, sport- és kulturális rendezvények szerevezését, együttműködve más Rákoshegyen működő szervezetekkel. Sokszínű programok szervezésével lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy mindenki az egyéniségének megfelelően megtalálja az alkotásban, sportban, kirándulásban, művelődésben az örömét, ezzel az egész közösségnek is előmozdítója legyen. Lehetőség szerint a legtöbb rendezvényt Rákoshegyen tartjuk, így szeretnénk biztosítani, hogy mindenki számára könnyen elérhető legyen, egyben szeretnénk megszerettetni, megismertetni Rákosmente értékeit.
Természetesen kivétel a nyári tábor, amit minden évben máshol szervezünk, hogy lehetőséget adjunk Magyarország különböző tájainak, természeti és kulturális értékeinek, néphagyományainak megismerésére. A résztvevő gyermekek a táborokban olyan ismeretekhez, élményekhez jutnak, amely meghatározó lehet fejlődésükre. Igyekszünk változatos programokkal, pedagógusok, szakemberek közreműködésével sokoldalú személyiségfejlesztést megvalósítani, miközben jól érzik magukat és a társas kapcsolataik is erősödnek.Több olyan kezdeményezésünk is van, amely nagyon sikeresnek bizonyult, ezért a résztvevők kérésére rendszeresen, hagyományteremtő jelleggel szervezzük meg. Karácsony és húsvét előtt kézműves foglalkozásokkal segítjük az ünnepi készülődést. A foglalkozásokon mindenki az életkorának és érdeklődési körének megfelelő feladatokból választhat, megtapasztalhatja az alkotás örömét.
A karácsonyi kézműves foglalkozásokat a gyermekek nagy örömére meseelőadással is kiegészítjük. A tánckultúra fejlesztését fontosnak tartjuk, ezért családi táncházakat szervezünk. Egyben a néphagyományok megőrzését is szeretnénk megvalósítani, ezért a programban a tánctanításon kívül szerepel népi hangszerekkel ismerkedés, népi játék is.
Nagy sikere van a családi sportnapoknak, ahol kicsik és nagyobbak mókás ügyességi játékokban próbálhatják ki magukat, fejleszthették ügyességüket. Minden alkalommal olyan feladatok is vannak, ahol a gyermekek hasonló korú társaikkal versenyeznek, valamint olyan feladatok is, ahol a teljes családok vetélkednek egymással.
Nagy sikerük van a természetjáró kirándulásoknak, kerékpártúráknak is.
Rendszeresen szervezünk előadásokat felnőtteknek a gyermeknevelésről, családoknak képzőművészetről, történelemről, az egészségmegőrzés témaköreit érintő kérdésekről. Az előadások megtartására neves szakembereket, előadókat kérünk fel.
A sikeres programokat szeretnénk folytatni, keressük, hogy milyen további rendezvényekre van igény, illetve a megvalósításra lehetőség.

A Rákoshegyi Családok Egyesületének működését, ezáltal a programok megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatása teszi lehetővé!