Síptérkép

Az orgonák sajátos és egyedi hangját a különféle sípok, sípfajták határozzák meg. Ezen az oldalon ennek az orgonának a sípjait lehet “megtekinteni” egy ún. síptérképen, mely egyben az adományok konkrét sípokhoz kötését is lehetővé teszi.

A sípsorok – regiszterek – elnevezése évszázadok folyamán sokat változott: eredeti nevüket más nyelvekre is lefordították, így mára többféleképp is használják, melyek inkább a szakemberek számára jelentik egyértelműen, milyen sípról is van szó. A név melletti szám a sípsor legmélyebb hangját jelöli a síp hosszának láb-mértékben való megadásával. 1 láb (1′) = kb. 30 cm.  Normál hangmagasságúak a 8′-as sorok, a 16′-as egy oktávval mélyebben szól, a 4′-as egy oktávval, a 2′-as két oktávval magasabban. A fedett sípok egy oktávval mélyebben szólnak, mint a nyitottak, tehát feleakkora a magasságuk is. Némelyik regiszter – Mixtura, Cornet, Sesquialtera, Cimbel – több sípsorból áll.

A sípsorokat – hangerő, hangszín, hangmagasság szerinti – csoportokban külön-külön szélládákra osztják, ezek az egyes manuálokhoz, billentyűsorokhoz, illetve a pedálhoz tartozó ún. művek. A mi orgonánkon a pedálművön kívül főmű, pozitívmű és redőnymű található.

Egy orgona felépítése rendkívül sok és változatos folyamat eredménye: asztalos, fémmegmunkáló, esztergályos, elektrotechnikai munkát igényel, ezek költsége együtt adják a hangszer teljes árát. Egy-egy sípsor 58, a pedálon 30 db sípból áll, melyek méretük, anyaguk, felépítésük, kialakításuk – s ezek alapján a hangszínük – szerint jelentősen különböznek, hasonlóképpen az áruk is. De a sípok megszólaltatásához szükséges felépítménynek – játszóasztal, regiszterhúzók, szelephúzók, szélládák, fúvócsatornák, fúvók, motor, elektromos szerkezetek – lényegesen magasabb a költsége.

Ezért egy-egy síp ára átlagosan az összes költség ráeső része, jelenleg – a készültségi szint és a munkák nehézségének, az ón és más anyagok árának függvényben – kb. 45 ezer Ft. Egy-egy sípsor ára – a sípfajták árának figyelembevételével – differenciáltabb. Ezt tartalmazza az alábbi képre kattintva megjelenő táblázat – az orgona összes sípját mutató síptérkép -, amely jelzi az egyes regiszterek (sípfajták) sípjainak számát és ABC-s névvel jelölt hangmagasságát is, valamint a regiszterek neve fölött előtűnő nyílra kattintva meghallgatható az egyes sípfajták sajátos hangzása is. Ha adományát egy vagy több konkrét sípfajtához, síphoz, sípsorhoz adja, átutalásában megjelölheti ezt a szándékát, melyet a “megvásárolt” sípokon kiemelt színnel jelölünk (kívánságának megfelelően nevét vagy cégének logóját is feltüntetjük).

S Í P T É R K É P

A sípok hangmagasságát, egyben az orgona széles hangterjedelmét – mely a zenekaroknál is sokkal bővebb – az alábbi ábrán is megtekinthetjük, mely kottaképen és illusztrációban a láb-számozás szerinti nyitott sípok hosszúsági arányát jelzi (nálunk a 16′ a legnagyobb, ill. a 32′-as fedett), és természetesen az 1′-as sípsornak is vannak még magasabb hangjai (1/2′, 1/4′, 1/8′, 1/16′, 1/32′). Orgonánk legmélyebb sípja (C3) kb. 6 m, a legmagasabb (a6) 10 cm.

A Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítványnak saját költsége, tagjainak fizetése nincs, a beérkezett adományok 100 %-ban csak az orgonaépítésre használhatók fel!

számlaszám: 10103056-03205600-01005004

Adományaikat hálásan köszönjük!

Kövesse aktuális orgonaépítési híreinket Facebook oldalunkon is!

facebook.com/rakoshegy.orgona

      Jean-Nicolas Geoffroy 1633-16